Productieleider

Doel van de Functie

De productieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de productie bij DKH. Dit betekent dat hij procedures waarlangs geproduceerd wordt vastlegt en erop toeziet dat deze procedures worden nageleefd. De productieleider is gericht op een doelmatige inzet van medewerkers en middelen, zodanig dat efficiënt en kwalitatief hoogwaardig geproduceerd wordt. Hij toont initiatief met betrekking tot zijn werkzaamheden en gaat effectief om met de wisselende behoeften in een dynamische omgeving.

De productieleider overziet niet alleen de dagproductie, hij is ook een people manager die zijn mensen de juiste aandacht geeft en hen weet te waarderen voor hun toegevoegde waarde. Het beschikken over deze twee oriëntaties bepaalt dan ook zijn succes. De beleidsmatige specificaties voor de productie wordt door de bedrijfsleider/directie gedefinieerd. Van de functionaris wordt echter wel verwacht dat hij voor de productie een plan van uitvoering maakt en de verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie van dat plan. Door zijn zelfstandigheid is hij een functionaris die gemakkelijk problemen signaleert en oplost. Hij is in staat om de zaken waar hij zich mee bezighoudt in een breder verband te plaatsen en kent de gevolgen van bepaalde oplossingsrichtingen. Voorts is hij vakkundig genoeg om bestaande instrumenten, procedures en werkwijzen op eigen initiatief te optimaliseren en daarop (beleids-) voorstellen te doen. De productieleider realiseert een optimale in-, door- en uitgaande productielogistiek. Hij is vooral gericht op het borgen, beheren en optimaliseren van de kwaliteit van de operationele processen, komt gemaakte afspraken na en past zijn expertise in de volle breedte toe.

Taken:

 • Stelt in overleg met de bedrijfsleider binnen de afdelingen frezen en draaien operationele doelstellingen op met betrekking tot productie aantallen, inzetbaarheid, kwaliteit, personeel, machines, doorlooptijden, onderhoudskosten etc.
 • De productieleider is belast met de dagelijkse operationele leiding van de in,- door en uitgaande productielogistiek
 • De productieleider is vooral gericht op het borgen, beheren en optimaliseren van de kwaliteit van de operationele processen. In dit kader organiseert en coördineert hij de werkzaamheden en zorgt voor een doelmatige inzet van mensen en middelen
 • Stelt de personeelsplanning op, (dag / week) op basis van de aangeleverde productieplanning
 • Bewaakt de productie voortgang en coördinatie van het werkproces
 • Ziet toe op een optimale naleving van voorschriften met betrekking tot o.a. werkinstructies, kwaliteit issues en veiligheidsaspecten
 • De productieleider is bij voortduring gericht op de ontwikkeling van zijn medewerkers
 • Rapporteren: registreren, opstellen en analyseren van rapportages
 • Tijdig informeren van management en medewerkers                                                                                       

 Functie eisen:

 • HBO werk & denk niveau WTB / metaalbewerking
 • 5 jaar ervaring in een soortgelijke leidinggevende rol bij een metaal bewerkend bedrijf
 • Beschikt over kennis en ervaring op het snijvlak van productielogistiek en productietechnologie
 • Een praktische organisator die beslissingen in concrete acties omzet
 • Kennis en ervaring van MS Office

Competenties:

 • Vak gerichtheid
 • communiceren
 • analytisch
 • plannen & organiseren
 • initiatiefrijk
 • leidinggeven
 • teamspeler
 • flexibel
 • kwaliteitsbewust
 • resultaatgericht.

Wij bieden:

 • Een leuke, aantrekkelijke en afwisselende baan met een marktconform salaris
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in een organisatie met een sterke marktpositie
 • Prettige werksfeer in een no nonsense cultuur
 • Voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkelingen
 • Vaste baan in dagdienst
 • Een bedrijf waar gezellige uitjes worden georganiseerd door de personeelsvereniging.